Нүүр > Хууль тогтоомж > Санхүүгийн зохицуулах хороо болон төрийн холбогдох байгууллагуудтай хамтарч баталсан