Байршил:


Хаяг :

Монгол Улс, Улаанбаатар хот 15160, Чингэлтэй Дүүрэг, Бага тойруу 3, Засгийн Газрын IV байр.
Утас:+976-11-262789
Факс:+976-11-329084
И-мэйл: webmaster@frc.mn


Газар Хэлтэс, алба Өрөөний № Өрөөний утас И-Мэйл хаяг
АЖЛЫН АЛБА 209 262789  
ҮНЭТ ЦААСНЫ ГАЗАР 103 261893 sec@frc.mn
ДААТГАЛЫН ГАЗАР
  Даатгалын бодлого зохицуулалт, хөгжлийн чиглэлээр 212 261672 insurance_dep@frc.mn
Даатгалын бүртгэл, зөвшөөрлийн чиглэлээр 213 261673
БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ГАЗАР
  Банк бус санхүүгийн байгууллагын бодлого зохицуулалт, хөгжлийн чиглэлээр 101в 261668 bbsb@frc.mn
Банк бус санхүүгийн байгууллагын бүртгэл, зөвшөөрлийн чиглэлээр 112 261665
ХАДГАЛАМЖ, ЗЭЭЛИЙН ХОРШООНЫ ГАЗАР
  Хадгаламж, зээлийн хоршооны бодлого зохицуулалт, хөжглийн чиглэлээр 111 261677 hzh@frc.mn
Хадгаламж, зээлийн хоршооны бүртгэл, зөвшөөрлийн чиглэлээр 113 266420
ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ, ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗАР
  Үнэт цаасны хяналт шалгалт, зохицуулалтын чиглэлээр 106 261659  
Даатгалын хяналт шалгалт, зохицуулалтын чиглэлээр G-Mobile-ийн байр 310 70117049  
Банк бус санхүүгийн байгууллагын хяналт шалгалт, зохицуулалтын чиглэлээр G-Mobile-ийн байр 309 70137047  
Хадгаламж, зээлийн хоршооны хяналт, зохицуулалтын чиглэлээр  109 263452  
Хөрөнгө оруулагч, үйлчлүүлэгчийн эрхийг хамгаалах чиглэлээр 108 261657  
ЗАХИРГАА УДИРДЛАГЫН ГАЗАР
  Захиргаа, удирдлага 211 261744 ad@frc.mn
Санхүү, хөрөнгө оруулалтын алба 101а 263665
Архив, бичиг хэрэг 216 261881
217 261676
ГАДААД ХАРИЛЦАА, ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ ГАЗАР 412 264124  
  Хэвлэл мэдээллийн алба 201

261611

70125012

press@frc.mn
СУДАЛГАА, ЭРСДЛИЙН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХЭЛТЭС 401 261012 medeelel@frc.mn
ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН ХЭЛТЭС 206 261964  
МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ХЭЛТЭС 203 263425 itd@frc.mn
ДОТООД ХЯНАЛТЫН ХЭЛТЭС 407 261662