ДААТГАЛЫН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ЦАХИМААР ИРҮҮЛЭХ УЛИРЛЫН ТАЙЛАНД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРЛОО. ӨӨРЧЛӨЛТИЙГ ЭНД ДАРЖ ХАРНА УУ!

Ханшийн мэдээ

СОШИАЛ МЕДИА


2017.10.09

2017.09.27

2017.08.30

2017.07.20

2017.07.05

2017.06.23

2017.06.22

2017.06.08

2017.05.10

2017.04.13

“Нэйшнл ассет менежмент” ХХК-д үнэт цаасны зах зээлд хөрөнгө оруулалтын менежментийн, “Ивээлт-Очир” ХХК-д даатгалын зуучлагчийн, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ 2.5 тэрбум төгрөг байх шаардлагыг хангасан ”Хан Алтайн нуруу”, “Гоулд капитал инвест”, “Дарь финанс” ХХК-уудад банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгов. Мөн, валют арилжааны “Эксклюзивчэнж ББСБ” ХХК-д зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж өгөхөөр боллоо.

2017.03.11

2017.02.08

2017.10.03

Даатгалын байгууллагад аудит хийх үйл ажиллагааны төрөлжсөн сургалтын бүртгэл эхэллээ

2017.09.18

Үнэт цаасны зах зээлд ажил үйлчилгээ явуулах эрх олгох, аттестатчилах сургалтын зар

2017.09.18

Санхүүгийн зах зээл дээр ажиллах мэргэжлийн оролцогчдод зориулсан 2017 оны сургалтын төлөвлөгөө

2017.05.26

Ховд аймаг дах даатгалын төлөөлөгчийн сургалтын бүртгэл эхэллээ

2017.05.18

Даатгалын зуучлагчийн сургалтын бүртгэл эхэллээ

2017.03.27

Даатгалын төлөөлөгчийн сургалтын бүртгэл эхэллээ

2017.03.10

Санхүүгийн зах зээл дээр ажиллах мэргэжлийн оролцогчдод зориулсан эрх олгох 2017 оны сургалтын төлөвлөгөө

2016.11.01

МУИС-ийн бизнесийн сургууль компанийн засаглалын гэрчилгээ олгох сургалтад суралцахыг урьж байна

2016.10.05

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдэл

2016.10.03

Монголын Хөрөнгийн бирж болон Үнэт цаасны компаниудын мэргэжилтнүүдэд зориулсан сургалтын хуваарь

2016.10.03

Төрийн өмчит болон төрийн өмчийн оролцоотой хувьцаат компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга нарт зориулсан сургалтын хуваарь

2016.10.03

Хувьцаат компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга нарт зориулсан сургалтын хуваарь

2016.09.23

Үнэт цаасны зах зээлд ажил үйлчилгээ явуулах эрх олгох сургалтын бүртгэлийн зар

2016.05.19

Компанийн засаглалын гэрчилгээ олгох сургалтын зар

2016.05.19

"Бизнесийн эрсдэлийн удирдлага" удирдах ажилтнуудад зориулсан сургалтын зар

Төсөл хөтөлбөрүүд

Холбоо барих